• ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

  ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΥ

  Βασικές πληροφορίες

Η Kellogg Europe Trading Limited («Kellogg») σέβεται το δικαίωμά σας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας για τα προσωπικά σας δεδομένα και διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Kellogg είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Οι αρχές που αναλύονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Kellogg λαμβάνει τα προσωπικά σας δεδομένα ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα γνωστοποίηση. Αυτοί οι σκοποί είναι η επεξεργασία δεδομένων με σκοπό τη συμμετοχή στις διάφορες δραστηριότητες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο ή ως αναφέρεται πιο κάτω.

Θέσαμε μια σειρά σημαντικών ερωτήσεων οι οποίες πιστεύουμε ότι εσείς θα θέλατε να απαντηθούν σχετικά με προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε στην Kellogg. Αυτές οι απαντήσεις, στο βαθμό που απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, θα σας ενημερώσουν για τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα μέτρα ασφαλείας που η Kellogg εφαρμόζει σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και τις χρήσεις που αφορούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Ελπίζουμε ότι αυτές οι πληροφορίες θα σας φανούν χρήσιμες.

Εάν έχετε οποιαδήποτε αιτήματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα ή οποιεσδήποτε ερωτήσεις σε σχέση με τις παρούσες πρακτικές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Kellogg χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που δίνονται παρακάτω, στην Παράγραφο 5. Σχεδιάσαμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τη διαβάσετε ολόκληρη για να βρείτε απάντηση σε μία συγκεκριμένη ερώτηση. Εάν θέλετε να τη διαβάσετε ολόκληρη – μπορείτε βεβαίως να το κάνετε. Παρατίθεται πλήρως παρακάτω.

Παρακαλούμε επιλέξτε οποιοδήποτε από τα παρακάτω θέματα για να οδηγηθείτε στη σχετική πληροφορία.

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Kellogg μέσω του παρόντος ιστοτόπου, πώς τα συλλέγει η Kellogg και οι σκοποί της επεξεργασίας
 2. Μέτρα Ασφαλείας της Kellogg
 3. Πώς η Kellogg χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα
 4. Σε ποιον αποκαλύπτει η Kellogg τα προσωπικά σας δεδομένα και γιατί
 5. Τα δικαιώματά σας
 6. Χώρες στις οποίες θα σταλούν τα προσωπικά σας δεδομένα και γιατί
 7. Πώς και γιατί η Kellogg χρησιμοποιεί Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες
 8. Προσαρμογή Ιστοτόπου στα ατομικά χαρακτηριστικά του χρήστη
 9. Πολιτική της Kellogg στη συλλογή πληροφοριών από παιδιά
 10. Αλλαγές στους όρους Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 11. Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων
 12. Πώς να επικοινωνήσετε με την Kellogg

1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Kellogg μέσω του παρόντος ιστοτόπου και πώς τα συλλέγει η Kellogg αυτά;

Μπορείτε να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν το επιθυμείτε. Εμείς συλλέγουμε μόνο προσωπικά δεδομένα που ΕΣΕΙΣ θέλετε να μας παρέχετε ή που είναι απαραίτητα για να παρέχουμε (και να βελτιώνουμε) την υπηρεσία μας σε εσάς. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα άμεσα, όπως όνομα, ηλικία, φύλο, διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και πληροφορίες για τη σύνδεση και το σύστημα. Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί η συγκατάθεσή σας ή/και οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομική βάση, όπως το θεμιτό συμφέρον μας για τη διεξαγωγή εμπορικών δραστηριοτήτων και την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών αξίας σε εσάς. Η συγκατάθεση που δίνετε μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε σύμφωνα με τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στην Παράγραφο 5.

Ενδέχεται να επιθυμείτε να μας δώσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, όνομα, αριθμό τηλεφώνου κλπ. ώστε να σας πληροφορήσουμε σχετικά με τα προϊόντα μας, να σας εισαγάγουμε στους διαγωνισμούς ή τις έρευνες μας, να απαντάμε στις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας ή απλώς να σας κρατάμε ενήμερους για συναρπαστικές εξελίξεις στην Kellogg που σας ενδιαφέρουν. Μερικές λειτουργίες του ιστοτόπου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στους χρήστες που δεν παρέχουν τα δεδομένα τους, ή που δεν συγκατατίθενται στη χρήση Cookies και παρόμοιων τεχνολογιών στον παρόντα ιστότοπο. Επιπρόσθετα, εάν επιλέξετε να μην παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα μπορούμε να σας προσφέρουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή άλλη υποστήριξη ή απαντήσεις.

Εναλλακτικά, ενδέχεται να επιθυμείτε να προαγάγετε την καριέρα σας με την Kellogg και να αιτηθείτε κάποιας επαγγελματικής ευκαιρίας αποστέλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα στους διαδικτυακούς μας ιστοτόπους προσλήψεων.

Επιστροφή στην αρχή

2. Μέτρα Ασφαλείας Kellogg

Η Kellogg λαμβάνει μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Η Kellogg εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας σχεδιασμένα να αποτρέψουν την απώλεια δεδομένων, να διατηρήσουν την ακεραιότητα των δεδομένων και να ρυθμίσουν την πρόσβαση στα δεδομένα. Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Kellogg και οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Τρίτων παρόχων υπηρεσιών σε εμάς που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας, έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Όλοι οι υπάλληλοι της Kellogg οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα απαιτείται να συμμορφώνονται με τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων της Kellogg, ενώ ζητείται από την Kellogg σε όλους τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών να εξασφαλίζουν ότι οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους τους, που έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει υπογράψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, έχουν συναφθεί συμφωνίες με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν ως επεξεργαστές δεδομένων για την Kellogg οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, για να εξασφαλίζεται ότι τηρείται το απαιτούμενο επίπεδο ασφαλείας στη δικαιοδοσία σας και ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της Kellogg.

Παρακαλώ δείτε την Ερώτηση 4 – Σε ποιον αποκαλύπτει η Kellogg τα προσωπικά σας δεδομένα και γιατί;

Επιστροφή στην αρχή

3. Πώς χρησιμοποιεί η Kellogg τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που εσείς τα παρείχατε στην Kellogg, όπως σας υποδείχθηκε κατά το χρόνο που παρείχατε τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα χρησιμοποιούνται επίσης για τη διαχείριση, υποστήριξη και απόκτηση ανατροφοδότησης (feedback) σχετικά με το επίπεδο των υπηρεσιών μας, την αποτροπή παραβιάσεων ασφάλειας, του νόμου ή των συμβατικών μας όρων και για σκοπούς άμεσου marketing. Ενδέχεται επίσης να αποκαλύπτονται, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης σε εταιρίες που έχουν την έδρα τους εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («Ε.Ο.Χ.»), σε τρίτα μέρη (ως μέρος των πληροφοριών που γενικώς περιλαμβάνονται στις συναλλαγές) σε περίπτωση πώλησης της επιχείρησης ή αναδιάρθρωσης της επιχείρησης ή σε άλλες περιπτώσεις που απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή.

Επιστροφή στην αρχή

4. Σε ποιον αποκαλύπτει η Kellogg τα προσωπικά σας δεδομένα και γιατί

Η Kellogg ποτέ δε θα μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με οποιονδήποτε Τρίτο (δηλαδή οποιοδήποτε μέρος εκτός από εταιρία του Ομίλου της Kellogg) επιχειρηματικό οργανισμό που σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει για τους δικούς του σκοπούς, εκτός εάν ο νόμος απαιτεί διαφορετικά. Η Kellogg, ως τμήμα ενός παγκόσμιου ομίλου, ενδέχεται να διαβιβάζει ή να αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας εντός του Ομίλου Kellogg, για να χρησιμοποιηθούν για παρόμοιους σκοπούς, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, και με την παρούσα συναινείτε σε μια τέτοια διαβίβαση ή αποκάλυψη. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται ή αποκαλύπτονται σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας εντός του Ομίλου της Kellogg, αυτός ο άλλος υπεύθυνο επεξεργασίας θα έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα όπως η Kellogg.

Με την συγκατάθεσή σας, η Kellogg δύναται να μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με Τρίτους (π.χ. μέρη άλλα από τις εταιρίες εντός του Ομίλου Kellogg), όπως στα πρόσωπα που μας βοηθούν στην παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών και στα πρόσωπα που εκτελούν τεχνικές εργασίες, αλλά μόνο στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιστάσεις:

Oι «Τρίτοι που εκτελούν την επεξεργασία δεδομένων» [πάροχοι υπηρεσιών όπως οι συνεργάτες μας σε θέματα διεκπεραίωσης και ενεργοποίησης και οι ψηφιακοί μας πράκτορες (digital agencies), πάροχοι φιλοξενίας (hosting providers), πάροχοι αποθήκευσης δεδομένων (data storage providers) και άλλοι τεχνικοί συνεργάτες] οι οποίοι μας βοηθούν να διαχειριζόμαστε τον παρόντα ιστότοπο ή να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που υποβάλλονται σε αυτόν, δύνανται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Μερικοί από αυτούς τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες ενδέχεται να βρίσκονται έξω από τη χώρα από την οποία εσείς εισήλθατε στον παρόντα ιστότοπο.

Επιστροφή στην αρχή

5. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε από την Kellogg να σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που αποθηκεύει σχετικά με εσάς. Εάν επιθυμείτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να πατήσετε στο «Ο λογαριασμός μου» όπου θα έχετε τη δυνατότητα επικαιροποίησης των προσωπικών δεδομένων ή των προτιμήσεών σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Kellogg να διορθώνει, να αποκλείει, να συμπληρώνει και να διαγράφει τα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίζει τη χρήση τους και να τα μεταφέρει σε άλλον οργανισμό. Έχετε το δικαίωμα να απαιτείτε επιπρόσθετες πληροφορίες για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να διατυπώνετε τις ενστάσεις σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Kellogg σε ορισμένες περιπτώσεις και, όπου έχουμε ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, να ανακαλείτε την εν λόγω συγκατάθεση. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας στη διεύθυνση DataPrivacyOfficer@kellogg.com, εάν επιθυμείτε βοήθεια με κάποιο από τα προαναφερθέντα δικαιώματα.

Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτά τα δικαιώματα. Παραδείγματος χάριν, η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα μπορεί να απορριφθεί σε κάποιες περιπτώσεις εάν θα οδηγούσε στην αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων για ένα άλλο άτομο ή εάν η γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών δεν επιτρέπεται βάσει νόμου από την Kellogg. Επιπλέον, η Kellogg ενδέεται να είναι σε θέση να διατηρεί δεδομένα ακόμα και κατόπιν ανάκλησης της συγκατάθεσής σας όπου μπορεί να αποδείξει ότι είναι νομικά υποχρεωμένη να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας.

Εάν εξακολουθείτε να έχετε ανησυχίες που δεν έχουν απαντηθεί, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε τα παράπονά σας στις αρχές προστασίας δεδομένων. Η αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων είναι η [●].

Επιστροφή στην αρχή

6. Χώρες στις οποίες θα αποσταλούν τα προσωπικά σας δεδομένα και γιατί

Η Kellogg είναι μια παγκόσμια εταιρία και τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται πέραν των διεθνών συνόρων. Ενδέχεται να διαβιβάζονται σε χώρες που έχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας δεδομένων στη νομοθεσία τους από τη χώρα στην οποία υποβάλλατε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Kellogg (ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Εξαγωγέας Δεδομένων) εφαρμόζει, όπου απαιτείται από τις κατά τόπο ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων, μέτρα ασφαλείας για την εξαγωγή προσωπικών δεδομένων από τη δικαιοδοσία της. Όπου οι κατά τόπο ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων το απαιτούν, η Kellogg έχει συμφωνήσει με εταιρίες που λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ο Όμιλος Kellogg ή οι Τρίτοι που εκτελούν την επεξεργασία δεδομένων, ότι θα εξασφαλίζουν την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας και ότι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τους νόμους Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε.

Εάν τα δεδομένα διαβιβάζονται από δικαιοδοσία εντός του Ε.Ο.Χ. σε δικαιοδοσία εκτός του Ε.Ο.Χ., αυτό γίνεται δυνάμει Σύμβασης Διαβίβασης Δεδομένων, η οποία εμπεριέχει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες περί προστασίας δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες περί προστασίας δεδομένων (γνωστές ως Πρότυπες Ρήτρες), οι οποίες παρέχουν μηχανισμούς ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται εκτός Ευρώπης. Χρησιμοποιούμε τις Πρότυπες Ρήτρες κατά τη διαδικασία διαβίβασης προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρώπης. Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τις διεθνείς διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Ο κεντρικός server που καθιστά διαθέσιμο τον παρόντα ιστότοπο ενδέχεται να βρίσκεται εκτός της χώρας από την οποία εισήλθατε στον παρόντα ιστότοπο. Ο πάροχος του παρόντος ιστοτόπου δεσμεύεται από σύμβαση η οποία εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα σας τυγχάνουν διαχείρισης σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. και ότι ενεργεί μόνο υπό τις οδηγίες της Kellogg και εφαρμόζει όλα τα τεχνικά μέσα που είναι απαραίτητα σε σταθερή βάση για να διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.

Επιστροφή στην αρχή

7. Πώς και γιατί η Kellogg χρησιμοποιεί ‘Cookies’ και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες

Η Kellogg χρησιμοποιεί Cookies, τα οποία είναι μικροί φάκελοι κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από ιστοτόπους που επισκέπτεστε ή συγκεκριμένα ηλεκτρονικά μηνύματα που ανοίγετε, και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες όπως Flash Cookies και web beacons. Αυτού του είδους οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να επιτρέπουν τη λειτουργία ή την πιο αποτελεσματική λειτουργία των ιστοτόπων, καθώς και προκειμένου να παρέχουν επιχειρηματικές και εμπορικές πληροφορίες στους ιδιοκτήτες του ιστοτόπου, να συλλέγουν τέτοια προσωπικά δεδομένα όπως τύπος φυλλομετρητή (browser type) και λειτουργικό σύστημα (operating system), σελίδα αναφοράς (referring page), ίχνος περιήγησης τόπου (path through site), περιοχή ISP (domain of ISP) κλπ. με σκοπό να γίνεται κατανοητός ο τρόπος χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες. Τα Cookies και οι παρόμοιες τεχνολογίες μας βοηθούν να προσαρμόζουμε αυτόν τον ιστότοπο στις προσωπικές σας ανάγκες.

Αυτού του είδους οι πληροφορίες που αποκτώνται μέσω cookies δε θα αποκαλύπτονται εκτός του Ομίλου Kellogg ή των Τρίτων που εκτελούν την επεξεργασία δεδομένων όντας εξουσιοδοτημένοι από την εταιρεία μας. Δε θα χρησιμοποιούνται για μη ζητηθείσες επικοινωνίες.

Τα Cookies που βρίσκονται στον υπολογιστή σας δεν περιλαμβάνουν το όνομά σας αλλά μια διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP address). Σε πολλές περιπτώσεις, κατόπιν της περιόδου χρήσης οι πληροφορίες που βρίσκονται σε cookies δεν είναι πλέον διαθέσιμες στην Kellogg.

Σας παρακαλούμε να εξασφαλίζετε ότι οι ρυθμίσεις του υπολογιστή σας αποτυπώνουν εάν επιθυμείτε να αποδεχτείτε cookies ή όχι. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας (browser) να σας προειδοποιεί πριν αποδεχτείτε cookies, ή μπορείτε απλώς να τον ρυθμίσετε να τα απορρίπτει, παρότι ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του ιστοτόπου εάν το πράξετε αυτό. Δείτε στο φυλλομετρητή σας (browser) το κουμπί "Help" για το πώς μπορείτε να το πράξετε αυτό. Μερικά Flash Cookies ενδέχεται να μην επηρεάζονται από τέτοιες ρυθμίσεις. Δε χρειάζεται να έχετε cookies σε λειτουργία για να χρησιμοποιείτε ή να περιηγείστε σε πολλά μέρη του παρόντος και άλλων ιστοτόπων της Kellogg. Να θυμάστε ότι, αν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς υπολογιστές σε διαφορετικές τοποθεσίες, θα χρειαστεί να εξασφαλίσετε ότι κάθε φυλλομετρητής (browser) έχει προσαρμοστεί να εξυπηρετήσει τις προτιμήσεις σας σε σχέση με τα cookies.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, συμπεριλαμβανομένου του πώς να τα απορρίψετε, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.allaboutcookies.org..

Επιστροφή στην αρχή

8. Προσαρμογή ιστοτόπου στα ατομικά χαρακτηριστικά του χρήστη

Με τη συγκατάθεσή σας, και όπως αναλύεται παρακάτω, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας δίνετε σχετικά με εσάς όταν εγγράφεστε διαδικτυακά προκειμένου να σχηματίσουμε μια εικόνα των ενδιαφερόντων σας – ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, δεν χάνετε τις προσφορές και τις πληροφορίες που είναι σχετικές με εσάς.

Η Kellogg και τα τρίτα μέρη -διαφημιστικές εταιρείες κύρους που ενεργούν για λογαριασμό της- θα συλλέγουν πληροφορίες για τους επισκέπτες που κάνουν χρήση του ιστότοπού μας για λόγους στατιστικής ανάλυσης, πωλήσεων και έρευνας αγοράς, παρακολούθησης της χρήσης σελίδων και των διαδρομών που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες στον ιστότοπό μας, στόχευσης του περιεχομένου ιστότοπου, στόχευσης των προωθητικών εκστρατειών μας και αποστολής email άμεσου μάρκετινγκ, στόχευσης των διαδικτυακών banner διαφημίσεών μας στον ιστότοπό μας και σε άλλους ιστότοπους και παρακολούθησης της χρήσης των διαδικτυακών banner διαφημίσεών μας και λοιπών συνδέσμων από τους ιστότοπους των συνεργατών μας σε ενέργειες μάρκετινγκ προς τον ιστότοπό μας.

Ενδέχεται επίσης να συνδυάζουμε αυτά τα δεδομένα χρήσης ιστού με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει σχετικά με εσάς, για παράδειγμα, εάν φτάσατε στον ιστότοπό μας μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος marketing που στάλθηκε σε ατομικό λογαριασμό, δεδομένα για την εγγραφή σας ως χρήστη (εάν εισήλθατε), και δεδομένα χρήσης ιστού που αποθηκεύτηκαν με προηγούμενο cookie που τοποθετήθηκε στη συσκευή σας. Αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη και πιο συγκεκριμένη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας και τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να διεξάγουμε έρευνα πωλήσεων και marketing και να προσαρμόζουμε τον ιστότοπό μας, τις εκστρατείες marketing και τις επικοινωνίες μας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ειδικά σε εσάς.

Επιστροφή στην αρχή

9. Πολιτική της Kellogg για τη συλλογή πληροφοριών από παιδιά

Δε συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω από την ηλικία των 16 ετών.

Επιστροφή στην αρχή

10.Αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων

Η Kellogg θα κάνει κατά διαστήματα αλλαγές και διορθώσεις στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Εάν πιστεύουμε ότι οι αλλαγές είναι ουσιώδεις, θα σας ενημερώνουμε με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: (1) δημοσιεύοντας τις αλλαγές στον παρόντα ιστότοπο ή (2) αποστέλλοντάς σας email ή μήνυμα σχετικά με τις αλλαγές. Επίσης, θα σας δίνουμε τη δυνατότητα να παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για αυτές τις ουσιώδεις αλλαγές. Οι αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους και την αποδοχή τους από εσάς που ενδέχεται να συνίσταται στη συνεχιζόμενη χρήση του ιστότοπου από εσάς μετά την έναρξη ισχύος των αλλαγών.

Επιστροφή στην αρχή

11.Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Η Kellogg θα διατηρεί τα στοιχεία σας μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική. Η Kellogg θα διατηρεί και θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας στον βαθμό που είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμορφώνεται με τις νομικές υποχρεώσεις μας (παραδείγματος χάριν, εάν υποχρεούμαστε να διατηρήσουμε τα στοιχεία σας σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία), να προχωρά σε επίλυση των διαφορών και να επιβάλλει τις συμφωνίες μας. Επίσης, διατηρούμε αρχεία καταγραφής (log files) για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα αρχεία αυτά διατηρούνται γενικά για σύντομη χρονική περίοδο, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια του ιστότοπου, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του ιστότοπου, ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου υποχρεούμαστε βάσει νόμου να τα διατηρούμε για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

Επιστροφή στην αρχή

12. Πώς να επικοινωνήσετε με την Kellogg

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι:

Kellogg Europe Trading Limited, ATTN : Data Protection Officer, Airside Business Park, Lakeshore Drive, Swords, Co. Dublin,

Ireland. Téléphone: +353 1 883 0702.

Email:DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων ή τις πρακτικές συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιούμε, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση, στον αριθμό τηλεφώνου ή στη διεύθυνση email που αναφέρονται πιο πάνω και προσδιορίστε τη χώρα κατοικίας σας και το είδος της ερώτησής σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με τον εξής τρόπο:

Σύνδεσμος Επικοινωνία

Επιστροφή στην αρχή

Dated 04/05/2018