Personvern på nettstedet

Hvordan vi bruker og administrerer dine data

Nøkkelopplysninger

Kellogg Europe Trading Limited («Kellogg») respekterer din rett til privatliv. Vi har iverksatt sikkerhetstiltak som beskytter dine personopplysninger, og vi administrerer dine personopplysninger i henhold til personvernlovgivningen i Norge.

Vær oppmerksom på at Kellogg er dataansvarlig med hensyn til dine personopplysninger. Prinsippene som er oppført i denne personvernerklæringen, gjelder for alle tilfeller der Kellogg som dataansvarlig mottar dine personopplysninger i forbindelse med formålene som er beskrevet i denne erklæringen. Disse formålene er behandling av data for å delta i de ulike aktivitetene som er tilgjengelige på dette nettstedet, eller som nevnt nedenfor.

Vi har stilt oss en rekke viktige spørsmål som vi ser for oss at du gjerne vil ha svar på i forbindelse med personopplysningene du oppgir til Kellogg. Disse svarene informerer deg, i den utstrekning gjeldende lover krever, om dine rettigheter i forbindelse med dine personopplysninger og sikkerhetstiltakene Kellogg iverksetter for dine personopplysninger, samt i hvilke sammenhenger disse personopplysningene brukes. Vi håper at du får nytte av disse opplysningene.

Hvis du har spørsmål angående dine personopplysninger eller om disse prosedyrene, kan du kontakte Kellogg på adressen som står i paragraf 5 under.

Vi har utformet denne personvernerklæringen på en slik måte at du ikke nødvendigvis må lese hele erklæringen for å finne svaret på et bestemt spørsmål. Hvis du vil lese hele erklæringen, kan du selvfølgelig gjerne gjøre det. Den står i fullstendig form under.

Du kan klikke på ett av emnene under, så blir du sendt rett til den relevante informasjonen.

 1. Personopplysninger Kellogg mottar gjennom dette nettstedet, hvordan Kellogg samler inn personopplysningene og formålet med databehandlingen.
 2. Kelloggs sikkerhetstiltak
 3. Hvordan Kellogg bruker dine personopplysninger
 4. Hvem Kellogg videresender dine personopplysninger til og hvorfor
 5. Dine rettigheter
 6. Land dine personopplysninger sendes til og hvorfor
 7. Hvordan og hvorfor Kellogg bruker «informasjonskapsler» og annen, lignende teknologi
 8. Tilpasning av nettstedet
 9. Kelloggs policy for innsamling av personopplysninger fra barn
 10. Endringer i vilkårene i denne personvernerklæringen
 11. Oppbevaring av personopplysningene dine
 12. Hvordan du kan kontakte Kellogg

1. Personopplysninger Kellogg mottar gjennom dette nettstedet, og hvordan Kellogg mottar disse?

Du kan oppgi personopplysningene dine til oss hvis du ønsker det. Vi samler bare inn personopplysninger som du gir oss frivillig, eller som er nødvendige for å tilby (og forbedre) tjenesten vi tilbyr deg. Vi samler inn personopplysninger direkte, slik som navn, alder, kjønn, adresse og e-postadresse, samt informasjon om internettforbindelsen din og systemet ditt. Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysningene dine er ditt samtykke og/eller andre gjeldende juridiske grunnlag, slik som vår legitime interesse i å inngå handel og tilby produkter og tjenester av verdi for deg. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å følge kontaktmetodene oppgitt i paragraf 5.

På vårt nettsted kan du gi oss din e-postadresse, ditt navn, telefonnummer osv., slik at vi kan gi deg opplysninger om våre produkter, melde deg på konkurranser, svare på spørsmålene eller kommentarene dine eller bare holde deg oppdatert om spennende utviklinger i Kellogg som du er interessert i. Vennligst merk at enkelte funksjoner på nettstedet kan være utilgjengelige for brukere som ikke har oppgitt sine personopplysninger eller som ikke tillater bruk av informasjonskapsler eller lignende teknologi på dette nettstedet. Dersom du velger å ikke oppgi personopplysningene dine, vil vi dessuten ikke kunne tilby deg produktene eller tjenestene våre, eller annen støtte eller respons.

Alternativt kan det hende at du vil arbeide for Kellogg og derfor søker på ledige stillinger ved å legge inn din CV på våre rekrutteringsnettsteder.

Tilbake til toppen

2. Kelloggs sikkerhetstiltak

Kellogg iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak i henhold til persondatalovgivningen i Norge. Kellogg har iverksatt sikkerhetstiltak som er utformet for å forhindre tap av personopplysninger, å beskytte dataintegritet og å regulere tilgang til personopplysningene. Bare autoriserte Kellogg-medarbeidere og autoriserte medarbeidere i tredjeparts tjenesteleverandører som behandler data på vegne av Kellogg, har tilgang til dine personopplysninger. Alle Kellogg-medarbeidere som har tilgang til dine personopplysninger, er underlagt Kelloggs personvernpolicy, og alle tredjeparts tjenesteleverandører må forplikte seg overfor Kellogg til at deres medarbeidere som har tilgang til dine personopplysninger, har underskrevet avtaler om taushetsplikt. I tillegg til dette er det inngått kontrakter mellom Kellogg og de tredjeparts tjenesteleverandørene som fungerer som databehandlere på vegne av Kellogg og har tilgang til dine personopplysninger, for å sikre at sikkerhetsnivået som kreves i ditt land, opprettholdes og at dine personopplysninger utelukkende behandles i samsvar med Kelloggs instruksjoner.

Se spørsmål 4 – Hvem videresender Kellogg dine opplysninger til, og hvorfor?

Tilbake til toppen

3. Hvordan bruker Kellogg dine personopplysninger

Dine personopplysninger blir bare brukt til de formålene som Kellogg har informert deg om i forbindelse med at du oppga personopplysningene til Kellogg. De blir også brukt til å administrere, støtte og innhente tilbakemelding om våre tjenester, til å forhindre sikkerhetsbrudd, lovbrudd eller brudd på kontraktbetingelser, samt til direktemarkedsføring . De kan også oppgis, inkludert utenfor EØS, til tredjeparter (som del av informasjonen bedriften generelt oppbevarer) ved et eventuelt salg av bedriften, eller en omorganisering av bedriften, eller ellers som påkrevd eller tillatt av loven eller gjeldende autoritet.

Tilbake til toppen

4. Hvem kellogg videresender dine personopplysninger til og hvorfor

Kellogg vil aldri videresende dine personopplysninger til en tredjepart (dvs. en part som ikke er en enhet innenfor Kellogg-konsernet) som har til hensikt å bruke opplysningene til sitt eget formål, med mindre dette kreves etter lov. Kellogg kan, etter eget skjønn, som del av et globalt konsern, overføre eller videresende dine personopplysninger til en annen dataansvarlig i Kellogg-konsernet til bruk til lignende formål som de som er angitt i denne persondata- og informasjonskapselpolicyen. Hvis dine personopplysninger overføres eller videresendes til en annen dataansvarlig innenfor Kellogg-konsernet, vil denne dataansvarlige ha samme rettigheter og forpliktelser som Kellogg angående dine personopplysninger.

Med ditt samtykke kan Kellogg også dele personopplysningene dine med tredjeparter (dvs. andre parter enn enhetene i Kellogg-konsernet), slik som de som hjelper oss med å tilby produktene og tjenestene og som utfører tekniske operasjoner, men kun under de strengt begrensede omstendighetene beskrevet nedenfor:

 • V åre «tredjeparts databehandlere» (tjenesteleverandører slik som våre partnere for utførelse og aktivering, digitale byråer, leverandører av hosting-tjenester, leverandører av datalagring og andre tekniske partnere) som hjelper oss med å administrere dette nettstedet eller med å behandle data som sendes til det, kan ha tilgang til dataene dine. Enkelte av disse samarbeidspartnerne kan være basert utenfor landet du har brukt vårt nettsted fra.

Tilbake til toppen

5. Dine rettigheter

Du har rett til å be Kellogg om alle opplysninger virksomheten lagrer om deg. Hvis du ønsker tilgang til personopplysningene dine, kan du klikke på «Min konto». Du får da muligheten til å oppdatere personopplysningene eller preferansene dine. Du har rett til å be Kellogg om å rette opp i, blokkere, utfylle og slette personopplysningene dine, å begrense bruken av dem, og å portere opplysningene dine til en annen organisasjon. Du har rett til å be om mer informasjon om håndteringen av personopplysningene dine. Du har også rett til å nekte Kellogg å behandle dataene dine under visse omstendigheter, og når vi har bedt deg om samtykke til å behandle opplysningene dine, kan du trekke tilbake dette samtykket. Du kan i tillegg kontakte datavernansvarlig hos Kellogg på DataPrivacyOfficer@kellogg.com hvis du trenger hjelp med noen av disse rettighetene.

Det finnes imidlertid unntak fra disse rettighetene. For eksempel kan tilgang til personopplysninger nektes i enkelte omstendigheter dersom tilgjengeliggjøring av opplysningene vil avsløre personlig informasjon om en annen person, eller om loven forhindrer Kellogg i å oppgi slik informasjon. I tillegg kan det hende at Kellogg kan beholde data selv om du trekker tilbake samtykket ditt, dersom Kellogg kan vise til et juridisk krav om å behandle dataene dine.

Tilbake til toppen

6. Land dine personopplysninger sendes til og hvorfor

Kellogg er en global virksomhet, og personopplysningene dine kan bli overført på tvers av landegrenser. Opplysningene kan bli overført til land som har andre datavernlover enn landet du har sendt inn dine personopplysninger fra. Kellogg har (som dataansvarlig og dataeksportør), der det kreves av lokale forskrifter om datavern, iverksatt sikkerhetstiltak for eksport av personopplysninger fra sin jurisdiksjon. Hvis lokale datavernforskrifter krever det, har Kellogg iverksatt ordninger med enhetene som mottar personopplysningene dine, slik som Kellogg-konsernet eller tredjeparts databehandlere, om at de må iverksette relevante sikkerhetstiltak og at de må behandle personopplysningene dine i henhold til europeiske lover om datavern.

Hvis personopplysninger overføres til land som ligger utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), utføres dette i henhold til en dataoverføringsavtale som inneholder standard kontraktsklausuler om datavern. Europakommisjonen har tatt i bruk standard kontraktsklausuler om datavern (kjent som modellklausulene). Disse skal beskytte personlig informasjon som overføres utenfor Europa. Vi bruker modellklausuler når vi overfører personopplysninger utenfor Europa. Hvis du vil vite mer om internasjonale overføringer av personopplysningene dine, kan du kontakte vår datavernansvarlige på DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Serveren som dette nettstedet ligger på, kan befinne seg utenfor landet du har fått tilgang til nettstedet fra. Leverandøren av dette nettstedet er kontraktforpliktet til å sikre at personopplysningene dine administreres i henhold til EUs datavernlover, og er også forpliktet til å bare handle på vegne av Kellogg via instruksjoner, samt å løpende implementere alle tekniske tiltak som kreves for å sikre personopplysningene dine.

Tilbake til toppen

7. Hvordan og hvorfor Kellogg bruker «informasjonskapsler» og annen, lignende teknologi

Kellogg og våre annonsører bruker informasjonskapsler – dette er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din via nettstedene du besøker eller e-poster du åpner – eller lignende teknologi, som Flash-informasjonskapsler og websignaler. Denne typen teknologi brukes for det meste til å sikre at nettsteder fungerer eller fungerer mer effektivt, men også til å samle inn forretnings- og markedsføringsopplysninger for nettstedets eier, til å samle inn personopplysninger som nettlesertype og operativsystem, henvisning til sider eller banen gjennom nettstedet, ISP-domene osv., for å klargjøre hvordan besøkende bruker nettstedet. Informasjonskapsler og lignende teknologi hjelper oss med å tilpasse dette nettstedet slik at det passer dine personlige behov.

Denne typen opplysninger, innhentet via informasjonskapsler, blir ikke gjort tilgjengelige utenfor Kellogg-konsernet eller våre autoriserte tredjeparts databehandlere. Opplysningene vil ikke bli brukt til uoppfordret kommunikasjon .

Informasjonskapsler som lagres på datamaskinen din, inneholder ikke navnet ditt, men en IP-adresse . I mange tilfeller vil opplysningene ikke være tilgjengelige for Kellogg lenger etter at brukeren har avsluttet besøket.

Generelt anbefaler vi at du stiller inn datamaskinen slik at den gjenspeiler om du er villig til å godta informasjonskapsler eller ikke. Du kan stille inn nettleseren din slik at den advarer deg før du godtar informasjonskapsler, eller du kan stille den inn til å avvise informasjonskapsler helt, men dette kan medføre at du muligens ikke får tilgang til alle funksjoner på dette nettstedet. Trykk på «Hjelp»-knappen i nettleseren din for informasjon om hvordan du stiller inn dette. Enkelte flash-informasjonskapsler påvirkes ikke av innstillingene på datamaskinen. Du må ikke ha informasjonskapsler på datamaskinen din for å kunne bruke eller navigere på dette og andre Kellogg-nettsteder. Husk at hvis du bruker forskjellige datamaskiner på forskjellige steder, må du stille inn nettleseren på hver av dem slik at de gjenspeiler dine ønsker angående informasjonskapsler.

Du finner mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du kan avvise dem, på www.allaboutcookies.org.

Tilbake til toppen

8. Tilpasning av nettstedet

Med ditt samtykke, og som beskrevet under, kan vi bruke dataene du gir oss om deg selv når du registrerer deg på nettet, til å danne oss et inntrykk av interessene dine. Når du besøker nettstedet, vil vi da sørge for at du ikke går glipp av tilbudene og informasjonen som er relevant for deg.

Kellogg og våre velrennomerte tredjeparts reklamebyråer, som handler på vegne av Kellogg, samler inn informasjon om besøkende på nettstedet til bruk i statistiske analyser, salgs- og markedsførings-research, bruk av «sporingssider» og baner besøkende bruker på nettstedet vårt, målretting av innhold på nettstedet, målretting av markedsføringskampanjer og direktemarkedsføring via e-post, målretting av banner-reklamer på nettstedet vårt og på andre nettsteder samt «sporings»bruk av våre banner-reklamer og andre koblinger fra våre markedsføringspartneres nettsteder til vårt nettsted.

Vi kan også kombinere disse opplysningene om bruk av nettstedet med andre opplysninger vi har innhentet om deg, for eksempel om du har ankommet nettstedet vårt via en markedsførings-e-post som ble sendt til en individuell konto, opplysninger om brukerregistreringen din (hvis du er pålogget) og opplysninger om nettbruk som er lagret i en tidligere informasjonskapsel som er lagret på datamaskinen din. Vi lagrer disse opplysningene for å kunne danne oss et bedre og mer detaljert bilde av måten kundene våre bruker nettstedet på, samt preferansene og interessene deres. Vi kan bruke opplysningene som er samlet inn via informasjonskapsler til salgs- og markedsføringsformål og til å tilpasse nettstedet, markedsføringskampanjer og e-postkommunikasjon spesielt rettet til deg.

Tilbake til toppen

9. KELLOGGS POLICY FOR INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER FRA BARN

Vi samler ikke inn personopplysninger fra barn under 16 år.

Tilbake til toppen

10. ENDRINGER I VILKÅRENE I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Kellogg utfører av og til endringer i og tilpasninger av denne personvernerklæringen. Hvis vi mener at endringene er av materiell art, varsler vi deg på en (eller flere) av følgende måter: (1) Ved å legge ut endringene på dette nettstedet, eller (2) sende deg en e-post eller melding om endringene. Vi gir deg også muligheten til å samtykke til disse materielle endringene. Endringene gjøres gjeldende idet vi legger dem ut og du gir ditt samtykke til dem – noe du kan gjøre ved å fortsette å bruke nettstedet etter at endringene trer i kraft.

Tilbake til toppen

11. OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Kellogg vil kun oppbevare opplysningene dine så lenge det er nødvendig med hensyn til formålene beskrevet i disse retningslinjene. Kellogg vil oppbevare og bruke opplysningene dine såfremt det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser (for eksempel hvis vi må oppbevare opplysningene dine for å overholde gjeldende skattelover), løse tvister og håndheve avtalene våre. Vi oppbevarer også loggfiler for interne analyseformål. Disse loggfilene oppbevares generelt sett i en kort tidsperiode, bortsett fra når de brukes i forbindelse med nettstedssikkerhet, for å forbedre nettstedets funksjonalitet eller dersom vi er juridisk forpliktet til å oppbevare dem i lengre tidsperioder.

Tilbake til toppen

12. HVORDAN DU KAN KONTAKTE KELLOGG

Dataansvarlig som behandler personopplysningene dine i tråd med gjeldende datavernlov i EU er:

Kellogg Europe Trading Limited,
ATTN : Data Protection Officer,
Airside Business Park,
Lakeshore Drive,
Swords,
Co. Dublin,
Ireland.

Téléphone: +353 1 883 0702.
Email:DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller praksisene våre for datainnsamling, kan du kontakte oss på adressen, telefonnummeret eller e-posten som er oppgitt ovenfor og spesifisere ditt bostedsland og hva spørsmålet ditt dreier seg om. Du kan også kontakte oss via følgende metode:

Kontakt oss-lenke

Tilbake til toppen

04/05/2018